Oppstart høsten 2018

Første øvelse etter ferie er mandag 13. august. Obs! nytt sted, Lovisenlund skole.